21 Oct, 2017
Text Size
Листа | Цветове | Стръкове | Корени | Семена | ПлодовеКори от дърво | Разнообразни |
Пудри | Нарязани/натрошени
Етерични масла | Ароматни води  Конкрети | Абсолюта|
Билкови ектракти
ПЛОДОВЕ
Българско наименование Латинско наименование Реколта (по месеци)*
Кестен Aesculus hippocastanum L. 8 - 9
Дрян Cornus mas L. 8 - 10
Хвойна Juniperus communis L. 9 - 11
Глог Crataegus monogyna Jacg. 5 - 8
Драка Paliurus spina - christi Mill. 7 - 11
Трънка Prunus spinosa L. 10 - 12
Шипка Rosa canina L. 8 - 10
Бъзак Sambucus ebulus L. 6 - 8
Бъз Sambucus nigra L. 6 - 8
Орех Fructus Juglandia immaturi 9 - 11
Черна боровинка Vaccinium myrtillus L. 6 - 8
 
* Всяко запитване трябва да бъде получено от нас не по-късно от един месец преди началото на периода на събиране, посочен в колона # 3.