LATIN NAME

ENGLISH NAME

DEUTH

MONTS OF GATHERING

GUANTITY (kg)

Picture
Frangula alnus (L.) Mill. Alder buckthorn Erlen-Sanddorn 4-5 1,000
Quercus robur L. Peduculate oak Stieleiche 2 - 5 5,000
Corylus avellana L. Hazel - nut Haselnuss 4 - 5 2,000
Salix alba L. White willow weiße Weide 4 - 6 10,000
Ftraxinus Ornus Flowerine - ash Blunente - Asche 3 - 4 5,000

Всяко искане (запитване) трябва да бъде изпратено при нас не по-късно от един месец преди началото на периода на събиране, посочен в колона "МЕСЕЦ НА СЪБИРАНЕ"