СУХИ БИЛКИСУХИ БИЛКИ | ЛИСТА | ЦВЕТОВЕ | СТРЪКОВЕ | КОРЕНИ СЕМЕНА  |  ПЛОДОВЕ | КОРИ | РАЗНИ  | ПУДРИ  | НАТРОШЕНИ / НАРЯЗАНИ без стъбла

 

БИЛКИ КОРЕНИ

roots, Valeriana officinalis, кореникорени, roots

 

Корените са тази част от растението, която се намира под земята. Основната функция на корените е да усвояват от почвата хранителни вещества, вода, минерали и соли, необходими за живота на растението. Освен това коренът помага на растението да се закрепи добре в почвата. Някои многогодишни лечебни растения съдържат най-висок процент полезни съставки именно в корените си. Доказано българските билки съдържат изключително висок процент биологично активни вещества както в листата, цветовете и плода, така и в коренищата си.

За разлика от листата и цветовете, които обикновено се берат през пролетта и лятото, корените, грудките и луковиците на лечебните растения се изваждат през есента, когато вече са опадали семената им.  За да не се унищожават лечебните растения е необходимо коренищата да се събират внимателно и отговорно. Подобно на останалите сухи билки и лечебните корени се сушат и съхраняват в подходящи помещения.

„Веселино“ ЕООД предлага на своите клиенти лечебни корени в следните разновидности – цели корени, опаковани в чували и бали; нарязани корени с размер, подходящ за екстракция;  натрошени корени; смлени на пудра корени -   за влагане в капсули.

 

ЛАТИНСКО НАИМЕНОВАНИЕ

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

ПЕРИОД НА СЪБИРАНЕ

КОЛИЧЕСТВА (kg)

Althaea off. Mundatae Althaea off.naturalis** Marsh Mallow Ружа белени, Ружа небелени
Медицинската ружа е едро, многогодишно тревисто растение от сем. Слезови - Malvaceae. Расте по влажни места край реките и блатата...
>> виж повече
9 - 10 10,000
Angelica silvestris Wild Angelica Ангелика
Ангеликата е двугодишно, до многогодишно тревисто растение oт семейство Сенникоцветни (Umbelliferae). Коренището е сочно, прешленесто с многобройни корени..
>> виж повече
9-10 5,000
Armoracia rusticana P. Gaertnet (Cochlearia armoracia L.)** Horse radish Хрян
Хрянът е многогодишно тревисто растение от семейство Кръстоцветни (Cruciferae). Коренищата са меснати, дебели с много корени, с жълтеникава кора..
>> виж повече
9 - 10 1,000
Apium graveolens L. Wild Celery Целина ( кервиз ).
Целината е двугодишно тревисто растение от семейство Сенникоцветни (Umbelliferae). Кореноплодът е главест и сочен с жълтеникавобяла или кафява кора.
>> виж повече
9 - 10 1,000
Arctium lappa L. Great burdock Репей
Репеят е двугодишно или многогодишно тревисто растение от семейство Сложноцветни (Compositae). Коренът е дебел, мек, вретеновиден и слабо разклонен
>> виж повече
3 - 4, 9 - 11 10,000
Cichorium intybus L. Chicory (wild succory) Синя жлъчка
Синята жлъчка (цикорията) е двугодишно или многогодишно тревисто растение от семейство Сложноцветни (Compositae). Коренът е месест, цилиндрично-вретеновиден.
>> виж повече.
10 - 11 10,000
Geum urbanum Herb Bennet Омайниче
Омайничето е многогодишно тревисто растение от семейство Розоцветни (Rosaceae). Коренището е доста развито, конично, обикновено многоглаво,, тъмночервено с множество корени.
>> виж повече
9 - 10 1,000
Helleborus odorus Waldst. et Kit. Hellebore (gold thread). Кукуряк ( кукрек )
Кукурякът е многогодишно тревисто растение от семейство Лютикови (Ranunculaceae). Коренището е хоризонтално, пълзящо, кафяво, разклонено, с множество корени.
>> виж повече
3 - 4 5,000
Heracleum Sibiricum L. Cowparsnip Сибирски девисил
Сибирският девисил е едро, двугодишно, понякога многогодишно тревисто растение от семейство Сенникоцветни (Umbelliferae). Коренът е дебел, вретеновиден, разклонен, жълтеникав отвън и бял отвътре.
>> виж повече
9 - 10 10,000
Inula helenium L.* Elecampane Бял оман.
Белият оман е многогодишно едро тревисто растение от семейство Сложноцветни (Compositae). Коренището е месесто, обикновено многоглаво от долната част, на което излизат няколко дебели корена...
>> виж повече
9 - 11 1,000
Ononis arvensis L. s. l. (Ononis hircina Jacguin, Ononis spinosa L.) Restharrow Обикновен гръмотрън
Гръмотрънът е многогодишно тревисто бодливо растение или полухрастче от семейство Бобови (Leguminosae). Коренът е дървенист, дълъг до 50-60 см. често усукан, с късо и многоглаво коренище.
>> виж повече
3 - 4, 9 - 11 10,000
Pimpinella saxifraga L. Burnet saxifrage Бедреница ( див анасон, горски анасон)
Бедреницата е многогодишно тревисто растение от семейство Сенникоцветни (Umbelliferae). Коренът е вретеновиде,с няколко сочни разклонения и с неприятна миризма
>> виж повечe
9 - 10 1,000
Poligonum bistorta Bistort Кървавиче
Кървавичето е многогодишно тревисто растение от семейство Лападови (Polygonaceae). Коренището е с пръстновидни надебелявания, дебело, дървенисто, змиевидно извито с множество коренчета.
>> виж повече
8 - 10 1,000
Rumex Patientia L. Monk’s Rhubarb Лапад
Лападът е многогодишно тревисто растение от семейство Лападови (Polygonaceae). Коренът е вретеновиден, месест, кафяв отвън, жълт отвътре.
>> виж повече
4 - 5, 9 - 11 1,000
Symphitum officinale L. Comfrey Черен оман ( лечебно зарасличе)
Черният оман е многогодишно грапаво тревисто растение от сем. Грапаволистни (Borraginaceae). Коренището е късо, многоглаво, коренът е цвеклообразно месест и не образува грудки.
>> виж повече
9 - 11 5,000
Saponaria officinalis L. Soapwort Лечебно сапунче ( сапунче, пенявец)
Лечебното сапуниче е многогодишно тревисто растение от семейство Карамфилови (Caryophyllaceae). Коренището червеникаво, пълзящо, силно разклонено, до 1 см. дебело..
>> виж повече
9 - 10 1,000
Taraxacum officinale complex Common dandelion Глухарче (радика)
Глухарчето е многогодишно тревисто растение от семейство Сложноцветни (Compositae). Силно изменчив вид с много форми. Коренищата са къси и многоглави.
>> виж повече
3 - 4, 9 - 11 10,000
Urtica dioica L. Nettle Обикновена коприва
Обикновената коприва е тревисто, многогодишно растение от сем. Копривови ( Urticaceae). Коренището е дълго, пълзящо и разклонено.
>> виж повече.
3 - 10 50,000
Veratrum lobelianum Bernh. False hellebore Бяла чемерика ( гроска чемерика)
Бялата чемерика е многогодишно тревисто растение от семейство Кремови (Liliaceae). Коренището е 5-8 см дълго, вертикално.
>> виж повече.
3- 4, 9-10 10,000
Cynodon dactylon (L.) Pers. Bemuda-grass Троскот
Троскотът е многогодишно тревисто растение от семейство Житни (Gramineae). Коренището е пълзящо, с дълги силно развити надземни и подземни издънки.
. >> Виж повече.
3 - 4 10,000
Aspidium Filix-mas SW. Male Fern Мъжка папрат (противоглистна папрат).
Мъжката папрат е многогодишно доста едро спорово растение от семейство Папратови (Polypodiaceae). Коренището е косо полегнало, до 25 см. дълго, дебело, чернокафяво отвън..
>> виж повече
3 - 4, 9 - 10 5,000
Geranium sanguineum L. Bloody Cranesbill Кръвен здравец 9 - 11 1,000
Petasites hybridus (L.) P. Gaertner (Petasites officinalis Moench) Butterbur Лечебна овчарка ( чобанка, лопуш)
Чобанката е многогодишно тревисто растение от семейство Сложноцветни (Compositae). Коренището е силно развито, месесто, пълзящо с множество коренчета
>> виж повече
9 - 11 5,000
Potentilla erecta (L.) Räuschel (Potentilla tormentilla Neck.) Common tormentil Бутурак ( планински очеболец)
Планинският очеболец е многогодишно тревисто растение от семейство Розоцветни (Rosaceae). Коренището е късо, многоглавесто, хоризонтално до 3 см. дебело, с многобройни коренчета.
>> виж повече
9 - 10 1,000
Valeriana officinalis L.** Valerian Дилянка ( валериана, коча билка, мача трева)
Дилянката е многогодишно тревисто растение от семейство Дилянкови (Valerianaceae). Коренището е късо, вертикално, образуващо издънки, с голям брой шнуровидни и сочни коренови разклонения.
>> виж повече
3 , 9 - 11 10,000

* Всяко искане (запитване), трябва да ни се предостави не по-късно от един месец преди началото на периода на събиране, посочено в колона "ПЕРИОД НА СЪБИРАНЕ".