ЛАТИНСКО НАИМЕНОВАНИЕ

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

ПЕРИОД НА СЪБИРАНЕ

КОЛИЧЕСТВА (kg)

СНИМКА
Aesculus hippocastanum Horse-chestnut Конски кестен
Конският кестен е сравнително високо красиво дърво, с мощно развита коренова система. Короната е гъсто облистена, закръглена, понякога конусовидна.
>> виж повече
8 - 9 90,000
Anethum graveolens** Common dill Копър
Копърът е едногодишно тревисто растение то семейство Сенникоцветни (Umbelliferae). Коренът е вретеновиден, дълбоко проникващ в почвата/
>> виж повече.
7 - 8 5,000
Carum carvi L.** Caraway Кимион
Кимионът е двугодишно тревисто растение от семейство Сенникоцветни (Umbelliferae). Коренът е длъгнест или вретеновидно задебелен с множество тънки разклонения.
>> виж повече
7 - 8 1,000
Cornus mas L. Cornelian cherry Дрян
Дрянът е храст или кичесто, силно разклонено до 7 м. високо дърво. Кореновата система е силно развита. Стъблото е с жълтеникавосива кора , отделяща се на плочки.
>> виж повече
7 - 9 1,000
Coriandrum sativum L.** Coriander Кориандър ( кикниш)
Кориандърът е едногодишно тревисто растение от семейство Сенникоцветни (Umbelliferae). Коренът е вретеновиден, с множество тънки разклонения.
>> виж повече
7 - 8 90,000
Juniperus communis Common Juniper Синя хвойна
Синята хвойна е храст, а при благоприятни условия може да е и до 12 . високо дърво с неправилна по-рядко конична корона. Летораслите са червеникавокафяви, а кората - сивокафява.
>> виж повече
8 – 11 5,000
Grataegus Laevigatus Hawthorn Обикновен глог ( бял глог, глогинка ) - ронен
Обикновения глог е трънлив храст от семейство Розоцветни ( Rosaceae) висок е до 3-4 м. Стъблото му е с гладка сива кора и е покрито с бодливи шипове.
>> виж повече
8 - 10 50,000
Foeniculum vulgare Mill. (Foeniculum officinale L.)** Fennel Резене
Резенето е едногодишно или многогодишно тревисто растение от семейство Сенникоцветни (Umbelliferae). Едногодишните растения имат дълъг, слабо разклонен корен.
>> виж повече
7 - 8 10,000
Paliurus spina-christii Christ’s thorn Драка
Драката е силно разклонен, силно бодлив, до 3 м. висок плевелен храст от семейство Зърнастецови (Rhamnaceae). Младите клонки са салбо влакнести, а в последствие стават голи, червеникави.
>> виж повече
7 - 9 1,000
Pimpinella anisum L. ** Anise Анасон
Анасонът е едногодишно тревисто културно растение от семейство Сенникоцветни (Umbelliferae). Коренът е вретеновиден, слабо разклонен, достигащ до 60 см. в почвата.
>> виж повече
8 5,000
Prunus spinosa L. Blackhorn (Sloe) Трънка
Трънката е бодлив, силно разклонен, до 3 м. висок храст от семейство Розоцветни (Rosaceae). Всяка клонка е почти хоризонтална и завършва с остър бодил.
>> виж повече
7 - 8 10,000
Rosa canina L. Dog Rose Обикновена шипка
Шипката е род диворастящи храсти много разпространени у нас от семейство Розоцветни (Rosaceae). Те са до 7 м. високи, обикновено с дъгоизвити клонки и прави кореновидни издънки/
>> виж повече
8 - 11 90,000
Sambucus ebulus L. Danewort (dwarf-elder) Бъзак ( тревист бъз )
Бъзакът е многогодишно тревисто растение от семейство Бъзови (Caprifoliaceae). Централния корен е силно развит, едър, дебел, а от неговата шийка косо излизат странични коренища.
>> виж повече
6 - 8 90,000
Sambucus nigra L. Elder Черен бъз ( свирчовина )
Черният бъз е едър храст или дърво от семейство Бъзови (Caprifoliaceae). Кореновата система е силно развита, проникваща надълбоко в почвата.
>> виж повече
6 - 8 1,000
Sorbus aucuparia L. Rowan mountain ash Офика ( калина )
Офиката е до 16 м. високо, бързо растящо дърво от семейство Rозоцветни (Rosaceae). Кореновата система е силно развита, с обилни коренови издънки.
>> виж повече
7 - 9 1,000

* Всяко искане (запитване), трябва да ни се предостави не по-късно от един месец преди началото на периода на събиране, посочено в колона "ПЕРИОД НА СЪБИРАНЕ".