ЛАТИНСКО НАИМЕНОВАНИЕ

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСЕЦ НА СЪБИРАНЕ

КОЛИЧЕСТВА

СНИМКА
Brassica nigra (L.) C. Koch (Sinapis nigra L.)** Black Mustard Черен синап ( горчица, хардал, лечебен синап)
Медицинският синап е едногодишно тревисто растение от семейство Кръстоцветни (Crucifirae). Коренът е силно разклонен.
>> виж повече
5 - 7 1,000
Colchicum automnale* Autumn Crocus Есенен минзухар
Есенният минзухар е красиво, многогодишно тревисто растение от семейство Кремови (Liliaceae). Подземната част е е грудколуковица.
>> виж повече
7 -8 1,000
Silybum marianum (L.) Gaerth. (Carduus marianus L.)** Milk Thistle Бял трън
Белият трън (Silybum marianum L.) е тревисто едногодишно до двугодишно растение високо до 150 см. от семейство Сложноцветни (Asteraceae). Белият трън не е Магарешки бодил.
>>виж повече
7 - 8 90,000
Sinapis arvensis L. Wild Mustard Синап полски 6 - 7 1,000
Coriandrum sativum L.** Coriander Кориандър ( кикниш)
Кориандърът е едногодишно тревисто растение от семейство Сенникоцветни (Umbelliferae). Коренът е вретеновиден, с множество тънки разклонения
>> виж повече
8 -9 40,000

* Всяко искане (запитване), трябва да ни се предостави не по-късно от един месец преди началото на периода на събиране, посочено в колона "ПЕРИОД НА СЪБИРАНЕ".