Нашите СЕРТИФИКАТИ

Компания "Веселино" работи в условия на сертифицирана система за управление на качеството от 01.09.2005 г. СУК е сертифицирана и пресертифицирана от MOODY INTERNATIONAL по отношение на най-новото издание на ISO 9001 от 2008 г.

https://vesselino.com/wp-content/uploads/2022/01/makom-1-200x300.jpg
https://vesselino.com/wp-content/uploads/2017/11/sertificate3-200x300.jpg
diplom
Диплома
plaket