СУХИ БИЛКИ | ЛИСТА | ЦВЕТОВЕ | СТРЪКОВЕ | КОРЕНИСЕМЕНА | ПЛОДОВЕ | КОРИ | РАЗНИ | ПУДРИ | НАРЯЗАНИ / НАТРОШЕНИ без стъбла

 

БИЛКИ СТРЪКОВЕ

Използвана част от растенията: стрък. Всички билки  са с български произход

ЛАТИНСКО НАИМЕНОВАНИЕ

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

ПЕРИОД НА СЪБИРАНЕ

КОЛИЧЕСТВА (kg)

Achillea millefolium L.

Yarrow (milfoil)

Бял равнец


Белият равнец е многогодишно тревисто растение с пълзящи подземни издънки от семейство Сложноцветни (Compositae). Стъблото е до 60 см. високо, разклонено само в горната си част.
>>виж повече
5 - 7 50,000

Agrimonia eupatoria L.

Common Agrimony

Камшик ( охтичаво биле)


Камшикът е тревисто многогодишно растение. Стъблото е изправено, наподобяващо камшик, до 1 м. високо, с разперени твърди власинки. Листата са обикновено разположени в долната част на стъблото.
>> виж повече
5 - 7 10,000

Alchemilla vulgaris complex *

Lady’s mantle

Шапиче ( цариче, длановка, горниче)


Шапичето е многогодишно тревисто растение от семейство Розоцветни (Rosaceae). Коренището е тъмночервено до кафяво с множество тънки, нитевидни коренчета.
>> виж повече
6 - 7 1,000

Apium graveolens L.**

.

Wild Celery

Целина

.

Целината е двугодишно тревисто растение от семейство Сенникоцветни (Umbelliferae). Кореноплодът е главест и сочен с жълтеникавобяла или кафява кора, понякога с червен оттенък.
>> виж повече
5 - 7 1,000

Artemisia absinthium L.

.

Wormwood

Обикновен пелин ( бял пели, пелин)


Пелинът е многогодишно тревисто растение, а понякога е полухраст от семейство Сложноцветни (Compositae). Коренът е силно разклонен
>> виж повече
5 - 8 90,000

Artemisia vulgaris L.

Mogwort

Див пелин

.

Дивият пелин е многогодишно тревисто растение. Коренището е цилиндрично, почти отвесно, многоглаво.Стъблото е обикновено вдървенясало в основата..
>> виж повече
5 - 7 5,000

Astragalus glycyphyllos L.

Milk Vetch

Сладколистен клин ( клинавиче, врани нокти, сграбиче, орлови нокти)


Орлови нокти е многогодишно растение от семейство Бобови (Astragalus Glycyphyllus L.) . Коренът е вертикален, проникващ дълбоко в почвата.
>>виж повече.
7 - 8 1,000

Betonica officinalis L.*

Betony

Ранилист


Ранилистът е многогодишно тревисто растение от семейство Устноцветни (Labiatae).Коренището е косо положено. Стъблото е до 60 см.
>> виж повече
3-7, 9-11 5,000

Capsella bursa pastoris (L.) Medic.

Shepherd’s purse

Овчарска торбичка


Овчарската торбичка е едногодишно или двугодишно тревисто растение от семейство Кръстоцветни (Cruciferae). Стъблото е просто и разклонено, тънко и високо до 40 см...
>> виж повече
4 - 5 10,000

Erythraea Centaurium

Common centaury

Червен кантaрион ( червена жлъчка, горчивка)


Червеният кантарион е едногодишно или двугодишно тревисто растение от семейство Кръстоцветни (Cruciferae). Коренът е тънък, с множество невни коренчета
>> виж повече.
5 - 7 1,000

Chelidonium majus L.

Greater Celandine

Змийско мляко ( брадавично цвете )


Змийското мляко е многогодишно тревисто растение от семейство Макови (Papaveraceae). Коренището е многоглаво, кафеникаво отвън, жълто отвътре, слабо разклонено.
>> виж повече
5 - 8 5,000

Chenopodium botrys L.

Ambros

.

Огниче ( гърличаво биле, леплива куча лобода )

.
Огничето е едногодишно тревисто растение от семейство Лободови (Chenopodiaceae). Стъблото е високо до 60 см. изправено, рядко пълзящо, разклонено.
>> read more
5 - 6 1,000

Cichorium intybus L.

.

Chicory (wild succory)

Синя жлъчка ( цикория )


Синята жлъчка (цикорията) е двугодишно или многогодишно тревисто растение от семейство Сложноцветни (Compositae). Коренът е месест , цилиндрично-вретеновиден.
>> виж повече
5 - 8 10,000

Clematis vitalba L.

Clematis vitalba L.

Повет ( обикновен )


Обикновеният повет е многогодишно от семейство Лютикови (Ranunculaceae), силно разклонено, катерливо и увивно растение с дървенисто, дебело 5 и повече см...
>> виж повече
5 - 7 1,000

Convolvulus arvensis L.

Bindweed (cornbine)

Поветица ( грамофонче )


Поветицата е многогодишно тревисто растение, от семейство Поветицови (Convolvulaceae), пълзящо и увивно. Коренът е дълъг, проникващ дълбоко в почвата.
>> виж повече
5 - 6 1,000

Equisetum arvense L.

Common horsetail

Полски хвощ


Полският хвощ е многогодишно спорово растение от семейство Хвощови (Equisentaceae). Коренището е кафявочерно, силно разклонено, възлесто, с тънки корени и черни грудки
>> виж повече
5 - 8 50,000

Eryngium campestre L.

Sea holly

Ветрогон ( биволски трън, бял трън)


Полският ветрогон е многогодишно бодливо тревисто растение от семейство Сенникови (Umbelliferae). Коренът е вретеновиден, дълъг , дълбоко проникващ в почвата.
>> виж повече
6 - 8 5,000

Euphrasia officinalis complex(Euphrasia rostkoviana Hayne)*

Eyebright (euphrasy)

.

Очанка


Очанка (Euphrasia officinalis complex) е едногодишно тревисто растение от Семейство Scrophulariaceae — Живеничеви. Стъблото е високо 10—20 см изправено и разклонено.
>> Виж повече
5 - 8 5,000

Fumaria officinalis L.*

Common fumitory

Лечебен росопас ( димянка, горчива трева )


Лечебният росопас е дребно едногодишно, нежно тревисто растение от семейство Макови (Papaveraceae). Стъблото е голо, силно разклонено, стелещо се, с восъчен налеп.
>> виж повече
5 - 8 10,000

Galega officinalis L.

Goat’s rue (French lilac)

Жаблек ( конски ребра, ребрика, лечебен жаблек)


Жаблекът е многогодишно едро тревисто растение от семейство Бобови (Leguminosae). Коренището е късо, многоглаво с множество коренчета.
>> виж повече
6 - 7 5,000

Galium aparine L.

Cleavers (Goosegrass)

Лепка ( обикновено еньовче)

5 - 7 5,000

Asperula odorata L.*

Sweet woodruff

Лазаркиня


Лазаркинята е многогодишно тревисто растение от семейство Брошови (Rubiaceae). Коренището е тънко и пълзящо. Стъблата са многобройни...
>> виж повече
4 - 6 1,000

Galium verum L.

Lady’s bedstraw (jellow Hëdstraw)

Еньовче ( драгийка, еньовец)


Еньовчето е многогодишно тревисто растение от семейство Брошови (Rubiaceae). Стъблото е високо до 80 см. четириръбесто, приповдигащо се в долната част, слабо разклонено.
>> виж повече
5 - 7 5,000

Herniaria glabra L.

Glabrouse ruptur-wort (herniary)

Голо изсипливче (голо белило)


Голото изсипливче е едногодишно или двугодишно тревисто растение от семейство Карамфилови (Caryophyllaceae). Стъблото е тревисто или вдървеняло в основата си...
>> виж повече
6 - 8 1,000

Hieracium pilosella L.

Mouse-ear hawkweed

Миши уши ( рунянка )


Мишите уши е многогодишно тревисто растение от семейство Сложноцветни (Compositae). От корена често излизат пълзящи дълги и тънки издънки...
>> виж повече
5 - 7 5,000

Hypericum perforatum L.*

Common St John’s wort

Жълт кантарион (лечебна звъника)


Жълтият кантарион е многогодишно тревисто растнение от семейство Звъникови (Hypericaceae). Коренището е със силно разклонен главен корен.
>> виж повече
5 - 7 5,000

Leonurus cardiaca L.

Motherwort

Дяволска уста ( страхливче, темянка )


Дяволската уста е двугодишно тревисто растение от семейство Устноцветни (Labiatae). Кореновата система е силно развита.
>> виж повече
5 - 7 5,000

Lithospermum off.

Common gromwell

.

Птиче просо


Птичето просо е многогодишно тревисто растение от семейство Грапаволистни (Boraginaceae). Коренът е силно развит, като от него излизат по няколко до 1м. високи
>> виж повече
5 - 8 1,000

Marrubium vulgare L.

White Horehound

Пчелник ( пчелинок, блага трева)


Пчелникът е многогодишно тревисто растение от семейство Устноцветни (Labiatae). Стъблото е 50 см. високо, изправено, долу обло, горе четириръбесто, разклонено, беловлакнесто. 
>> виж повече
5 - 7 5,000

Melilotus officinalis (L.) Pall. (Trifolium melilotus officinalis L.)

Common melilot (field melilot)

Жълта комунига ( лечебна комунига )


Жълтата комунига е двугодишно тревисто растение от семейство Бобови. Главният корен е белезникав, силно разклонен. Стъблото е до 2м. високо...
>> виж повече
6 - 8 5,000

Мelissa officinalis L.**

Common balm

Маточина


Маточината е многогодишно тревисто растение от сем. Устоцветни (Lamiaceae, Labiatae) , с приятна лимонена миризма, откъдето идва и другото и название - лимонче. Незащитен вид.
>> Виж повече
5 - 8 10,000

Sideritis Scardica

Mursalski tea

Мурсалкият чай


Пиринският чай е красиво, тревисто, многогодишно разстение от сем. Labiatae. Коренището и стъблата в основата си са вдървени. Цветоносните стъбла са прави или приповдигащи се, неразклонени или разклонени, до 50 см. дълги.
>>Виж повече
7 - 8 - 9 5,000

Viola Tricolor L.

Heartsease

Трицветна теменуга


Трицветната теменуга или така наречената дива теменуга (Viola Tricolor) е едногодишно или многогодишно тревисто растение от семейство Теменугови.
>>Виж повече
4 - 7

Tribulus terrestris L.

Puncture vine.

Бабини зъби


едногодишно тревисто растение от семейство Зигофилови (Zygophyllaceae). Коренът е сравнително тънък, вретеновиден. Стъблата са многобройни (до 5-10 и повече)
>>Виж повече
7-9 20000-40000

Satureja Hortensis L.

Savory

Чубрица


е едногодишно тревисто растение. Стъблата са високи до 40см. прави, силно раклонени от самата основа и изглеждат като туфести, покрити със ситни власинки. Цъфти и се бере през лятото.
Виж повече
6-9 6000-10000

* Всяко искане (запитване), трябва да ни се предостави не по-късно от един месец преди началото на периода на събиране, посочено в колона "ПЕРИОД НА СЪБИРАНЕ".