ЛАТИНСКО НАИМЕНОВАНИЕ

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

ПЕРИОД НА СЪБИРАНЕ

КОЛИЧЕСТВА (kg)

СНИМКА
Achillea millefolium L. Yarrow (milfoil) Бял равнец
Белият равнец е многогодишно тревисто растение с пълзящи подземни издънки от семейство Сложноцветни (Compositae). Стъблото е до 60 см. високо, разклонено само в горната си част.
>>виж повече
5 - 74-5 5,000
Calendula officinalis L.** Pot marigold Невен
Невенът е едногодишно, рядко двугодишно, влезисто тревисто растение от семейство Сложноцветни (Compositae). Коренът е вретеновиден с множество разклонения. Стъблото е високо до 50 см.
>> виж повече
5 - 8 1,000
Centaurea cyanus L. Cornflower (Bachelor’ buttons) Синя метличина
Синята метличина е едногодишно или двугодишно красиво тревисто растение. Коренът е вертикален с множество разклонения. Стъблото е до 60 см.
>> виж повече.
5 - 8 1,000
Chamomilla recutita (L.) Rausch (Marticaria recutita L.) Wilde chamomil (matricary) Лайка
Лайката е едногодишно тревисто растение от семейство Сложноцветни. Коренът е тънък разклонен, светлокафяв.
виж повече
4 - 6 1,000
Crataegus Laevigatus Hawthorn Обикновен глог
Обикновения глог е трънлив храст от семейство Розоцветни ( Rosaceae) висок е до 3-4 м. Стъблото му е с гладка сива кора и е покрито с бодливи шипове.
>> виж повече
5 - 6 1,000
Filipendula vulg. Dropwort Орехче ливадно
Орехчето (блатният тъжник) е многогодишно тревисто растение от семейство Розоцветни (Rosaceae). Коренището е пълзящо с множество коренчета. Стъблото е високо до 2 м. в долната си част вдървесинено..
>> виж повече
4 - 7 1,000
Helianthus annuus L. Common sunflower Слънчоглед
Слънчогледът е едногодишно културно растение от семейство Сложножветни. Корненовата система е силно развита. Стъблото е до 3 м. високо, вдървесинено,
>> виж повече
6 - 7 1,000
Lavandula angustifolia Mill.(Lavandula vera DC)** Lavеnder Лавандула
Лавандулата е висок многогодишен полухраст от семейство Устноцветни. Кореновата система е силно развита в дълбочина и широчина.
>> виж повече
6 - 8 10,000
Malva sylvestris L. Common mallow Горски слез (камиляк, молоха)
Слезът е едногодишно (до многогодишно) тревисто растение от сем. Слезови(Malvacea)., високо до 80 см. Незащитен вид. Среща се из буренясали места, развалини, изкопи, край пътища и тревисти места.
>> виж повече
7 - 8 1,000
Papaver rhoeas L. Field poppy (corn poppy) Полски мак (див мак, кадънка)
Полския мак е едногодишно тревисто растение от семейство Макови (Papaveraceae). Стъблото е до 80 см. високо, право, просто или разклонено,..
>> виж повече
6 - 7 1,000
Primula officinalis (L.) Hill. (Primula veris L. var.officinalis L.)* Cowslip (paigle, primrose) Иглика (игличина)
Игликата е многогодишно тревисто растение от семейство Игликови (Primalaceae). Коренището е месесто, грапаво, не разклонено. Коренчетата са многобройни, дълги, светлокафяви.
>> виж повече
4-6, 9-10 1,000
Sambucus nigra L. Elder Черен бъз (свирчовина)
Черният бъз е едър храст или дърво от семейство Бъзови (Caprifoliaceae). Кореновата система е силно развита, проникваща надълбоко в почвата. Стъблата са до 10 м. високи, с разперени клони, с мека, бяла и шуплеста сърцевина.
>> виж повече
4 - 5 5,000
Tagetes erecta** Aztec Marigold Турта 5 – 8 1,000
Tanacetum vulgare L. (Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.) Tansy Вратига
Вратигата е многогодишно тревисто растение от семейство Сложноцветни (Compositae). Коренището е хорионтално, разклонено, късо с многожество корени.
>> виж повече
5 - 8 1,000
Verbascum nobile Vel. et Verbascum pseudonobile Stoj. et Stef. Mullein Лопен
Лопен е двугодишно тревисто растение от семейство Живеничеви (Scrophulariaceae). През първата година от семето се развива само листна розетка, а през втората - на гъсто портито с трихоми стъбло..
>> виж повече
6 - 8 1,000

* Всяко искане (запитване), трябва да ни се предостави не по-късно от един месец преди началото на периода на събиране, посочено в колона "ПЕРИОД НА СЪБИРАНЕ".