Бял равнец Achillea millefolium L.

    бял равнец

Бял равнец - многогодишно тревисто растение с пълзящи подземни издънки от семейство Сложноцветни (Compositae).  Стъблото е до 60 см. високо, разклонено само в горната си част. Цветовете са бели , дребни събрани в гъсти щитовидни съцветия.  Цялото растение има характерна приятна миризма. Цъфти през май - септември.

У нас се среща по сухите тревисти места, край пътищата и около горите, из ливадите и около храсталаците.

Използват се стръковете (Herba Millefolii) и съцветията (Flores Milefolii).

Време за бране от юни до август. Стръковете се берат по време на цъфтене. Цветовете  се берат при пълното им разцъфтяване при сухо време.

Съдържа етерично масло с кафяв, жълтозелен или син цвят. Етеричното масло се кондензира главно в съцветията, а горчивите вещества -  в листата.

Употребява се в медицината като кръвоспиращо средство - вътрешно при стомашни и хемороидни кръвоизливи и външно - при рани, кръвотечения от носа и т.н. Използва се при стомашни болки, язви, гастрити. Намира широко приложение и в парфюмерийната промишленост.

>> Назад