Сибирски девисил Heracleum Sibiricum L.

Сибирски девесил  - едро, двугодишно , понякога многогодишно тревисто растение от семейство Сенникоцветни (Umbelliferae). Коренът е дебел, вретеновиден, разклонен, жълтеникав отвън и бял отвътре. Стъблото е до 2м. високо, ребресто, покрито с къси власинки, със срещуположни клонки. Приосновните листа са едри, нечифтоперести, обхващащи стъблото, както и стъблените листа. Стъблените листа са едри, с 1-3 чифта листчета или дълбоко изрязани. Цветовете са бели или зеленикави. Плодът е елипсовиден. След узряване плодът се разделя на 2 половинки. Цъфти през юли - август. Цялото растение, особено плодчетата има неприятна миризма.

Сибирски девесил у нас се среща из горите и по влажните места, край реките и пътищата, до 1000 - 2000 м. надморска височина.

Използват се корени (Radix Heraclei) и надземната част на сибирския девисил. Бере се септември - октомври. Надземната част се бере като се отрязват около 25 см. в началото и по време на цъфтенето. Корените се изкопават през през есента след узряването на плодчетата, когато листата на растението започнат да увяхват.

Листата и цветовете съдържат етерично масло, витамин С, каротин.

Използва се медицината като нервоуспокояващо средство, за подобряване на храносмилането, при някои кожни заболявания, под контрола на лекар.

Назад