Дяволска уста ( страхливче, темянка ) Leonurus cardiaca L.

Дяволска уста е двугодишно тревисто растение от семейство Устноцветни (Labiatae). Кореновата система е силно развита. Стъблото е високо до 1.5 м. четириръбесто, кухо слабо мъхесто. Листата са  срещуположни с дръжки, почти до половината, отгоре тъмнозелени, отдолу светлозелени, Цветовете са дребни, мъхести, разположени прешленовидно по няколко в пазвите на горните листа. Плодът е сух. цъфти през втората половина на лятото.

У нас се среща доста често по тревистите и буренливи места, покрай оградите, пътищата.

Употребяват се стръковете (Herba Leonuri cardiacae) на дяволската уста.

Бере се през юли-август, като се отрязват облистените връхни части на растението по време на цъфтене, не по-дълги от 40 см. и не по-дебели от 5 мм. Миризмата е слаба, неприятна, а вкусът горчив.

Дяволска уста се използва в медицината като антиконвулсивно и седативно средство при неврози, под контрола на лекар. Външно в народната медицина пресните листа се употребяват за налагане при изгорено.

Назад