Есенен минзухар Colchicum automnale L.*

есенен минзухар

Есенният минзухар е красиво, многогодишно тревисто растение от семейство Кремови (Liliaceae). Подземната част е е грудколуковица. Цъфти през есента със светлорозови цветове, с по 6 тичинки. Листата се развиват през следващата пролет.  Заедно с листата през пролетта излиза и развиващия се плодник. Плодът е тригнездна разпуклива кутийка с многобройни чернокафяви дребни семена.  Той се оформя през следващата пролет и узрява през лятото.

У нас есенния минзухар се среща по ливадите, поляните храсталаците, пасищата и др. места в страната до към 2000 м. надморска височина.

Използват се семената (Semen Colchici) на есенния минзухар. Бере се юни - август. Събират се целите, почти напълно узрели , но не разпукали се още плодни кутийки и веднага се разстилат върху постелки в тъмни и проветриви помещения, за да дозреят.

Есенният минзухар се използва в химико-фармацевтичната промишленост за получаване на алкалоида колхицин.  Силна и опасна отрова. Употребява се против подагра, ревматизъм, за уталожване на болките и др., само с лекарско предписание в минимални дози. В големи дози предизвиква диарии, а в още по-големи и смърт. Прилага се за лечение на кожния рак.

>> Назад