Голо изсипливче (голо белило) Herniaria glabra L.

Голо изсипливче е едногодишно или двугодишно тревисто растение от семейство Карамфилови (Caryophyllaceae). Стъблото е тревисто или вдървеняло в основата си, обикновено с многобройни полегнали до 20 - 30 см. дълги разклонения. Листата са сравнителоно дребни, обратно яйцевидни, целокрайни, слабо заострени на върха. Цветовете са дребни, почти приседнали, събрани по 5-10 в странични главести съцветия, разположени по дължината на стъблото и разклоненията му. Плодът е яйцевиден гол. Семената са дребни , тъмни до черни, гладки и лъскави. Цъфти през април - август.

В България се среща по песъчливи и тревисти места, до към 1500 м. надморсска височина.

Използва се надземната част  ( Herba Herniarae glabrae). Бере се от юли до август, като се обира надземната част по време на цъфтенето. При брането стръковете трябва да се реват, а не да се скубят с корените.

Използва се в медицината като спазмолитично и диуретично средство. Външно се прилага при кожни изривания, като в по-големи дози е отровна.

Назад