Обикновен гръмотрън Ononis Hircina L

Гръмотрън

 

Гръмотрън - многогодишно тревисто бодливо растение или полухрастче от семейство Бобови (Leguminosae). Коренът е дървенист, дълъг до 50-60 см. често усукан, с късо и многоглаво коренище. От коренището излизат пръчковидни, многогодишни, до 60 см. дълги, разклонени, полегнали, изправени стъбла, с голям брой бодливи клонки, често лилаво обагрени, силно вдървенели при основата си. В най-ранна възраст стъблата имат приосновни листа, които скоро опадват.

Цветовете са доста едри, двуполови, бледорозови или розовочервени, рядко бели, разпололожени на къси мъхнати дръжчици. Цъфти през май-август.

У нас се среща из сухите ливади, тревистите и песъчливите места, по наносите около реките и пътищата, в храсталаците и др.

Използват се корените (Radix Ononidis) на гръмотръна. Бере се август - октомври. Корените се изкопават през есента след узряването на плодовете.

В медицината гръмотрънът се употребява като пикочогонно, потогонно, притивохемороидно средство.

Назад