Жаблек ( конски ребра, ребрика, лечебен жаблек) Galega officinalis L.

жаблек

 

Жаблек - многогодишно едро тревисто растение от семейство Бобови (Leguminosae). Коренището е късо, многоглаво с множество коренчета. Стъблото е голо, гладко, до 1 м. високо. Листата са последователни, ланцетни или елипсовидни с по едно шипче на върховете си. Цветовете са с прицветни листчета, светлосини, бледолилави, белезникави до бели, събрани в гроздовидни пазвени съцветия. Плодът е линеен боб с едва забележими прищъпвания с много семена. Цъфти през юни - август.

У нас се среща по влажните места, покрай реките, горите и храсталаците.

Използват се стръковете (Herba Galegae) на жаблека. Бере се юни - август, като се изрязват връхните стръкове, не по-дълги от 20 см. по време на цъфтенето, за едно с листата и цветовете.

В медицината се използва като пикочогонно средство, лактогонно и потогонно средство, за лекуване на захарна болест, особено при леки форми.

Назад