Жълт кантарион ( лечебна звъника ) Hypericum perforatum L.*

жълт кантарион

Жълт кантарион - многогодишно тревисто растение от семейство Звъникови (Hypericaceae).  Коренището е със силно разклонен главен корен. Стъблото е до 60 см. високо, голо, в основата си вдървесинено, към върха силно разклонено. Листата са овално-елиптични, срещуположни, седящи, светлозелени, голи. Цветовете са едри, прави, разположени в метлица по върха на главното стъбло или по неговите разклонения. Семената са много дребни, продълговати, тъмнокафяви. Цъфти през лятото.

В България се среща по сухите места, хълмовете, храсталаците, край пътищата и необработваемите земи, над 1000 - 2000 м. надморска височина.

И използват се стръковете (Herba Hypericiti) на жълтия кантарион. Бере се в началото на цъфтенето или по време на цъфтенето, като се отрязват облистените стръкове на растението на около 20 см. от върха. Не трябва да се берат дебелите долни необлистени стъбла.

Използва се като суровина в химико - фармацевтичната промишленост за съдоукрепващо лекарствено средство.

В народната медицина се използва като кръвоспиращо, затягащо и антибиотично средство. Външно се употребява за зарастване на рани от изгаряния и други кожни увреждания.

Голямо приложение намира и в ликьорената и консервната промишленост, и особено като подправка в рибната промишленост.

>> Назад