ЛАТИНСКО НАИМЕНОВАНИЕ

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСЕЦ НА СЪБИРАНЕ

КОЛИЧЕСТВА (kg)

Frangula alnus (L.) Mill. Alder buckthorn Зърнастец
Зърнастецът е храст или дърво достигащо 3 м. височина от семейство Зърнастецови (Rhamnaceae) с небодливи, опадващи прелистници.
>> виж повече
4-5 1,000
Quercus robur L. Peduculate oak Дъб
Дъбът е високо до 30 м. дърво от семейство Букови (Fagaceae). Короната е нашироко разперена, неправилна, мощно развита и гъста, през която светлината прониква трудно.
>> виж повече
2 - 5 5,000
Corylus avellana L. Hazel - nut Лешник
Растението е от сем. Лескови – Corylaceae Среща се като висок храст с височина до 5 м и по- рядко като дребно дърво. Тя е най-често срещащият се храст из широколистните гори в България.
>> виж повече
4 - 5 2,000
Salix alba L. White willow Бяла върба
Бялата върба е храст или до 30 м. високо дърво с неправилно стъбло от семейство Върбови (Salicaceae). Кореновата система е силно развита, с дълбок централен корен
>> виж повече
4 - 6 10,000
Ftraxinus Ornus Flowerine - ash Мъждрян
Мъждрянът е висок храст или малко дърво до 7-8 м. високо, със закръглена корона и кафяви пъпки. Листата са срещуположни, нечифтоперести, обикновено с 5-9 листенца
>> виж повече
3 - 4 5,000

* Any request (inquiry) must be placed with us not later than one month before the beginning of the gathering period, specified in column QUANTITY.