Кървавиче Poligonum bistorta

bistort, кървавиче

Кървавиче - многогодишно тревисто растение от семейство Лападови (Polygonaceae). Коренището е с пръстеновидни надебелявания, дебело, дървенисто, змиевидно извито с множество коренчета, с червеникав лом, отвън тъмнокафяво, отвътре розовочервено, до 3см. дебело и до 10см. дълго. Стъблото е до 1м. високо, цилиндрично, изправено, неразклонено. Всички листа са вълнообразно набръчкани, обикновено тъмнозелени и голи отгоре и синкавозелени отдолу, с восъчен налеп и покрити с къдрави власинки. Цветчетата са розови или розовочервени, дребни, приятно ароматични, събрани на върха на стъблото само в едно класовидно съцветие. Цъфти през май -август. Плодовете узряват през август -септември.

У нас кървавиче се среща по влажните ливади и тревистите склонове, предимно в планинския пояс.

Използват се коренищата (Rhizoma Bistortae) на кървавичето.  Бере се септември - октомври или ранна пролет. Коренищата се изкопават през есента след узряването на семената в момента, когато надземните части на растението започнат да завяхват, или през пролетта, в началото на вегетацията на растението.

В медицината кървавичето се използва вътрешно и външно като затягащо средство при диария и като муцилагинозно и противовъзпалително средство при  стомашно-чревни катари.

Назад