Диворастяща мащерка Thymus sp. diversa

Диворастящата мащерка е силно полиморфен вид, разпространен в нашата страна в много видове, подвидове, вариетети и форми, различаващи се по между си по размери, разклоненост и окосменост на стъблата, на цветовете, по форма, големина и окосменост на листата и др. Тя е многогодишно тревисто растение или полухрастчета от семейство Устноцветни (Labiatae). Кореновата система е силно развита, с многобройни коренчета, проникващи на дълбоко в почвата, по-малко или повече вдървенели. Стъблата са разклонени, много от тях пълзящи по земята и вкореняващи се във възлите, неясно 4-стенни. Листата са целокрайни, срещуположни, линейни или елипсовидни, с къси дръжки или приседнали, обикновено тъмнозелени отгоре, светлозелени отдолу, с най-различна форма и големина. Стъблата и листата са покрити с дребни власинки или са голи. Цветовете са събрани по върховете на стъблата и разклоненията им в топчести, удължени или прекъсващи се съцветия. Чашката е зелена, понякога чевеникава, цилиндрична или зърнеста, двуустна, обикновено с 10 жилки. Венчето е бледорозово или червено, по-рядко бяло. Всички надземни части на растението (листата, връхните части на стъблата, чашката и венчето) са покрити на гъсто с жлезисти трихоми, съдържащи етерично масло, от което срещу светлината (особено листата) изглеждат пунктирани. Плодът е съставен от 4 почти топчести орехчета. Цялото растение е има приятна, характерна миризма. Цъфти почти през цялото лято.

У нас се среща от най-ниските до най-високите райони в планините, по сухите, огрявани от слънцето поляни и скалисти места навсякъде- от морския бряг до снежната линия на високите планини, често в голямо изобилие. Запасите са неограничени.

Използват се цъфтящите надземни части (Herba Serpylli) на мащерката. Бере се май - август, като се обират цъфтящите надземни части на растението според поръчката или само листата или цветните главички. Ожънват се целите връхни тънки и пораснали през същата година облистени стъбла в началото или по време на цъфтенето.

Употребява се мащерката още от древни времена против ухапване от змии, като диуретично средство и др. Използва се като суровина във фармацевтичната промишленост за получаване на различни лекарства против кашлица, бронхити, коклюш и др. Използва се в народната медицина за успокояване на суха и спастична кашлица особено при коклюш, бронхит, бронхиална астма, белодробни възпаления, стомашни катари и разстройства, спазми и колики. Външно прецедената течност се употребява за гаргара, промивка на устната кухина, за налагане на незарастващи гнойни рани, за компреси на ставите при ревматични заболявания и др.