Медуница Pulmonaria officinalis L.*

Медуница
Медуница

Mедуница - многогодишно ранно пролетно тревисто растение от сем. Грапаволистни ( Boraginaceae).  Високо до 40 см. изправено, разклонено обикновено в горната част. Листата са последователни, по-дребни, грапави и то двете страни. Цветовете са с доста дълги дръжки и увиснали и разположени  към върха на стъблото. Цъфти през март - юни.

У нас се среща сред храсталаците и влажните широколистни гори.

Използват се листата (Folia Pulomonariae) и цъфтящата надземна част (Herba Pulomnariae).

Бере се по време на цъфтенето. Съдърва значителни количества слузни вещества, алантоин, сапонин, каротин и Вит. C.

В медицината се използва като откашлечно, омекчително, противовъзпалително и пикочогонно средство, както и като кръвотворен фактор.

Назад