Мъждрян Ftraxinus Ornus

Flowerine - ash, мъждрян

 

Мъждрян - висок храст или малко дърво до 7-8 м. високо, със закръглена корона и кафяви пъпки. Листата са срещуположни, нечифтоперести, обикновено с 5-9 листенца, заострени и напилени. Цветовете са с чашка и венче , събрани в различно обагрени , пирамидални, до 15 см. дълги метлици по върховете на клонките и се появяват след разлистване. Плодът е плоско семе със сило развита крилатка. Цъфти през май - юни, а плодовете узряват през септември - октомври.

У нас се среща из храсталаците и по сухите каменливи места в предпланинския и планинския пояс из цялата страна.

Използва се кората (Cortex Orni) на мъждряна. Бере се рано през пролетта при започване сокодвижението на растенията и след уточняване с горските власти кои са определени за сечене. Не се допуска брането няма кори  чрез дялане. Кората съдържа фенолните кумаринови глюкозиди ескулин и фраксин, дъбилни вечества, органични киселини, захароза.

Кората от мъждрян се използва като суровина в химико-фармацевтичната за производство на ескулин, при повишена чупливост и пропускливост на капилярите при кръвотечения, хемеориди, разширени вени и др. В народната медицина се използва против диария и дизентерия и др.

Назад