Обикновен глог Crataegus Laevigatus

howtorn, обикновен глог

Обикновен глог - трънлив храст от семейство Розоцветни ( Rosaceae) висок е до 3-4 м. Стъблото му е с гладка сива кора и е покрито с бодливи шипове. Листата са последователни, най-често с с 3 -7 дълбоки изреза, не еднакво назъбени, повечето заоблени и лъскави отгоре. Младите клонки са голи или с редки власинки. Цветовете са с дребни, бели, рядко червеникави, слабо ароматични, събрани в щитовидни съцветия, разположени на върховете. стълбчето е едно, рядко 2, плода е месест и червен, а понякога и оранжевожълт и топчест, само с една или две овални костилчици. Цъфти през пролетта, а плодовете узряват през август - октомври.

У нас обикновен глог е разпространен по храсталаците и горите в цялата страна.

Използват се листата (Folia Crataegi oxyacanthae), цветовете (Flores Crataegi oxyacanthae) и плодовете (Fructus Crataegi oxyacanthae). 

Листата и цветовете се берат май - юли, а плодовете август -- октомври. Берат се листните петури с дръжчиците по време на цъфтенето и след цъфтенето на растението докато са още зелени. Цветовете се берат без листата или само цветните китчици с прикрепените към тях листа. Плодчетата се берат при пълното им узряване, но преди да са започнали да омекват.

В медицината се използват листата и цветовете на обикновен глог  във вид на запарка като засилващи сърдечната дейност средства. Плодовете са ценна суровина за хранително-вкусовата промишленост. Дървесината на глога се използва главно в стругарството.

>>Обратно към ЦВЕТОВЕ