Повет ( обикновен ) Clematis vitalba L.

Повет - многогодишно от семейство Лютикови (Ranunculaceae), силно разклонено, катерливо и увивно растение с дървенисто, дебело 5 и повече см.  и до 30 м. дълго стъбло. Листата са едри, срещуположни, с дълги дръжки, с 3 или 5 айцевидни листчета. Растението се залавя с помощта на листните дръжки. Цветовете са с дълги дръжки, слаб ароматни, бели, дребни, отвън окосмени, събрани в метличести съцветия. Орехчетата са удължени,  слабо сплескани, червеникавокафяви, влакнести. Цъфти от юни до август.

У нас повет се среща из горите и храсталаците из влажните терени, покрай реки и потоци, обикновено край огради и зидове, които покрива, а и по дърветата.

Използват се листата (Folia Clemantis vitalbae), корените (Radix Clemantis vitalbae) и цветовете (Flores Clemantis vitalamae) в свежо състояние.

Обикновеният повет съдържа и анемонин и протоанемонин, леонтин, малко етерично масло и каротин.

Използва се в медицината за апетит, а външно за за налагане при кожни възпаления.

От листата и цветовете се добиват особена мая за хляб и подсирване на сирене. В свежо състояние билката е отровна.

Назад