Веселин Колев


УПРАВИТЕЛ


Ул. Старозагорска 1., ет.3 офис 23 и 24
6100 Казанлък, България
Teл.+359 431 62399
Fax:+359 431 81231
Мобилен: 0888318948
e-mail: vesselino@vesselino.com

Богдан Асенов


МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ


ул. Старозагорска 1, ет.3 офис 23 и 24
6100 Казанлък, България
Teл. +359 431 62399
Fax: +359 431 81231
Мобилен: +359 899 98 77 88
e-mail: asenov@vesselino.com

Нели Колева


МАРКЕТИНГ и ПИАР


ул. Старозагорска 1, ет.3 офис 23 и 24
6100 Казанлък, България
Tel. +359 431 62399
Fax: +359 431 81231
e-mail: milanova@vesselino.com
e-mail: koleva@vesselino.comИлияна Добрева


МАРКЕТИНГ


ул. Старозагорска 1, ет. 3, офис 23-24,
6100 Казанлък, България
Teл.: +35943162399 / Fax: +35943181231
Моб. +359 899 98 77 88
e-mail: dobreva@vesselino.com
e-mail: am2@vesselino.comБояна Иванова


МАРКЕТИНГ


ул. Старозагорска 1., ет.3, офис 23-24,
6100 Казанлък, България
Teл.: +35943162399 / Fax: +35943181231
Moб.: +359 0899 98 77 07
e-mail: am1@vesselino.comДимитър Кръстев


АНАЛИЗАТОР НОВИ ПАЗАРИ


ул. Старозагорска 1., ет.3, офис 23-24,
6100 Казанлък, България
Tel.: +359 43162399 / Fax: +35943181231
Moб.: +359 887 09 35 24
e-mail: krastev@vesselino.com