Подбел Tussilago farfara L.

подбел

 

Подбел - многогодишно тревисто растение от сем. Сложноцветни ( Compositae ). Коренището е тънко, дълго, разклонено и пълзящо. Рано през пролетта от коренището израстват единични или по няколко надземни стъбла до 25 см. високи. Цветовете са златистожълти.  Напълно развитите листа са отгоре зелени и голи. Цъфти през ранна пролет февруари - март.

У нас среща по влажните и ронливи места, и сипеи, по изкопите, покрай бреговете на реките, потоците и по влажните ниви, главно в пясъчно - глинести почви.

Използват се листата (Folia Farfarae) и цветните кошнички (Flores Farfarae). Берат се цветовете през март-април, а листата май-август. Правят се няколко беритби  в един сезон. Цветните кошнички   се берат при пълното им разцъфтяване.

В медицината се използва като омекчаващо и отхрачващо средство при възпаление на горните дихателни пътища, при пресипнал глас, бронхиален катар, астма, белодробни възпаления, липса на апетит и др.

Назад