Полски хвощ Equisetum arvense L.

Common horsetail, полски хвощ

Полски хвощ - многогодишно спорово растение от семейство Хвощови (Equisentaceae). Коренището е кафявочерно, силно разклонено, възлесто, с тънки корени и черни грудки. От него всяка година израстват два вида стъбла: спороносни - пролетни, кафеви и летни безспорови, зелени. За медицински цели се използват летните безспорови стъбла. Те са до 50 см. високи, зелени, набраздени. Клонките са изправени нагоре и обикновено се разклонява повторно. Както стъблото, така и разклоненията му са твърди, грапави и жилави.

У нас полският хвощ се среща по влажните места, ливадите, нивите до 2000 м. надморска височина.

Използва се безспоровото лятно стъбло заедно с клонките (Herba Equiseti). Бере се юни - август, като се събира цялата надземна част на стъблото (селеното), като се отрязва на разстояние не по-голямо от 20 см. от върха. Вкусът е слабонагарчащ, блудкав.

Използва се в медицината като диуретично средство или като кръвоспиращо средство.

Назад