Птиче просо Lithospermum off.

Птичето просо е многогодишно тревисто растение от семейство Грапаволистни (Boraginaceae).  Коренът е силно развит, като от него излизат по няколко до 1м. високи, изправени, силно разклонени стъбла. Листата са ланцетовидни, с изпълнали отдолу странични жилки. Цветовете са дребни. Орехчетата са синкавобели, съвсем гладки, лъскави. Цъфти през април - август.

Цялото растение заедно със семената се употребяват в нашата народна медицина във вид на отваря при пясък и камъни в бъбреците, пикочния мехур и против неволно напикаване при децата.
У нас се среща по влажните тревисти и сенчести места до 1000 м. надморска височина.