Дива Ангелика Angelica silvestris

Дива Ангелика Angelica silvestris

Официално наименование: Ангелика Латинско наименование: Angelica silvestris L. Други наименования: пищялка, лечебна пищялка Описание: Ангелика (Angelica silvestris L.) е многогодишно растение от сем. Сенникоцветни (Apiaceae, Umbelliferae) с масивно късо коренище. Стеблот...

Прочети повече

Медицинска ружа/Лечебна ружа

Медицинска ружа/Лечебна ружа

Официално наименование: Медицинска ружа , Лечебна ружа Латинско наименование: Althaea officinalis L. Други наименования: бяла ружа, дива ружа, волово око, бял слез, просвирняк , пъртенка, божа ръчица, гюл фатме, лигавка Описание: Медицинската ружа е лечебно тревисто мног...

Прочети повече

Wild Celery Apium graveolens L

    Официално наименование:  Целина  Латинско наименование:   Аpium graveoles  Други наименования: керевиз, селъри  Описание: целината е  двугодишно тревисто растение от семейство Сенникоцветни (Apiaceae или Umbelliferae). Билката е студо...

Прочети повече

Синя жлъчка/цикория

Официално наименование: Синя жлъчка  Латинско наименование:  Cichorium intybus L.  Други наименования: цикория, синя млечка, бърдовка, гвачка, горчивица, дива радикя, дъвка, жилаво цвете  Описание: Синята жлъчка (цикорията) е двугодишно или многогодишно тревисто растение...

Прочети повече

Троскот Cynodon dactylon (L.) Pers

Троскотът е многогодишно тревисто растение от семейство Житни (Gramineae). Коренището е пълзящо, с дълги силно развити надземни и подземни издънки. Стъблата са от основата си разклонени, приповдигащи се достигащи до 50 см. дължина, гъсто облистени. Листата са лацентно заострени, с дос...

Прочети повече

Мъжка папрат ( противоглистна папрат) Aspidium Filix-mas SW

Мъжка папрат  многогодишно доста едро спорово растение от семейство Папратови (Polypodiaceae). Коренището е косо полегнало, до 25 см. дълго, дебело, чернокафяво отвън, с множество тънки коренчета. От предната му млада част излизат пъпките на листата, а задната стара част пос...

Прочети повече

Common geranium Geranium macrorrhizum L

Официално наименование: Обикновен здравец Латинско наименование: Geranium macrorrhizum L. Други наименования: див здравец, здравец Описание: Обикновеният здравец е многогодишно тревисто растение от семейство Здравецови (Geraniaceae) с хоризонтално плитко коренище, покрит...

Прочети повече

Кръвен здравец Geranium sanguineum L

Официално наименование: Кръвен здравец Латинско наименование: Geranium sanguineum Други наименования: див здравец, кървав здравец, гераниум, жива трева, щъркулянче Описание: Кръвният здравец е многогодишно тревисто растение от сем. Здравецови (Geraniaсеае) със силно разв...

Прочети повече
1 - 10 на ( 28 ) записи