Омайниче Geum urbanum

Омайниче - многогодишно тревисто растение от семейство Розоцветни (Rosaceae). Коренището е доста развито, конично, обикновено многоглаво,, тъмночервено с множество корени. Стъблото е тънко, изправено, окосмено, слабо разклонено до 1м.  Връхния дял от листата е по-едър. Стъблените лист...

Прочети повече

Кукуряк ( кукрек ) Helleborus odorus W.K

Кукуряк - многогодишно тревисто растение от семейство Лютикови (Ranunculaceae). Коренището е хоризонтално, пълзящо, кафяво, разклонено, с множество корени. Стъблото е зелено, изправено до 50 см. високо. Приосновният лист е длановиден, с дръжка, често презимуващ. Стъблените листа ...

Прочети повече

Бял оман Inula helenium L

Бял оман - многогодишно едро тревисто растение от семейство Сложноцветни (Compositae). Коренището е месесто , обикновено многоглаво от долната част, на което излизат няколко дебели корена, а от горната няколко стъбла. Стъблата са до 2 м. високи, изправени, слабо разклонени, покрити с ...

Прочети повече

Девисил Levisticum officinale L

Официално наименование: Девисил Латинско наименование: Levisticum officinale L. Други наименования: лющян, селим, русалин, кимен, русалия Описание: Девисил (Levisticum officinale L.) е многогодишно растение с кафяво дебело многоглаво коренище от сем. Сенникови (Apiaceae)...

Прочети повече

Обикновен гръмотрън Ononis spinose L.

Официално наименование: Обикновен гръмотрън Латинско наименование: Ononis spinose L. Други наименования: бодлив трън, кокоши трън, милобод Описание: Гръмотрън е многогодишно тревисто бодливо растение или полухрастче от семейство Бобови (Leguminosae). Вирее из влажни лива...

Прочети повече

Чобанка Petasites hybridus L

Чобанка Petasites hybridus L

Официално наименование: Чобанка Латинско наименование: Petasites officinalis Други наименования: лопуш, лечебна овчарка Описание: Чобанка е многогодишно растение с месесто коренище от сем. Сложноцветни (Compositae). Расте по каменливи и влажни места край реки, потоци и м...

Прочети повече

Каменолонков анасон (див анасон) Pimpinella saxifraga

Бедреницата е многогодишно тревисто растение от семейство Сенникоцветни (Umbelliferae). Коренът е вретеновиде,с  няколко сочни разклонения и с неприятна миризма. Кореновата глава е покрита с влакнести остатъци от измрели листни дръжки. При напречен пререз на мястото на пререза коренът...

Прочети повече

Кървавиче Poligonum bistorta

Кървавиче - многогодишно тревисто растение от семейство Лападови (Polygonaceae). Коренището е с пръстеновидни надебелявания, дебело, дървенисто, змиевидно извито с множество коренчета, с червеникав лом, отвън тъмнокафяво, отвътре розовочервено, до 3см. дебело и до 10см. дълго. Стъблот...

Прочети повече

Бутурак ( планински) Potentilla recta L

Планинският очеболец / бутурак е многогодишно тревисто растение от семейство Розоцветни (Rosaceae). Коренището е късо, многоглавесто, хоризонтално до 3 см. дебело, с многобройни коренчета, тъмно кафяво отвън, кървавочервено отвътре, грудковидно надебелено. Стъблото е високо до 30 см. ...

Прочети повече

Лапад алпийски Rumex Patientia

Лападаът е многогодишно тревисто растение от семейство Лападови (Polygonaceae). Коренът е вретеновиден, месест, кафяв отвън, жълт отвътре. Стъблото е до 2 м. високо, изправено, разклонено и ръбесто. Листата са възмесести, едри, бледо до синьозелени. Цветовете са събрани в гъсто, безли...

Прочети повече
11 - 20 на ( 27 ) записи