Черен оман ( лечебно зарасличе ) Symphitum officinale L

Официално наименование: Черен оман  Латинско наименование:   Symphitum officinale L.  Други наименования: зарасличе, чернокос, страсник, див тютюн, голям кокеш, мазен корен  Описание: Черен оман (Symphitum officinale L.) е многогодишно грубовлакн...

Прочети повече

Лечебно сапуниче ( сапуниче, пенявец ) Saponaria officinalis L

Лечебното сапуниче е многогодишно тревисто растение от семейство Карамфилови (Caryophyllaceae). Коренището червеникаво, пълзящо, силно разклонено, до 1 см. дебело, слабо възлесто, с множество цилиндрични, брадавичести коренчета. Стъблата са обикновено много, приповдигащи се ...

Прочети повече

Глухарче (радика|)

Официално наименование: Глухарче Латинско наименование: Taraxacum officinale L. Други наименования: радика, бърдоква, жълта млечка, конско цвете Описание: Глухарче е многогодишно тревисто растение от семейство Сложноцветни (Compositae). Силно изменчив вид е с много форми...

Прочети повече

Коприва Urtica dioica L

Коприва Urtica dioica L

Официално наименование: Коприва Латинско наименование:    Urtica dioica L. Други наименования:   жарка, парниче, жиговица, жилка, голяма коприва, жулка, покривало Описание: Коприва(Urtica dioica L.) е многогодишно тревисто лечебно растение от семейство Коп...

Прочети повече

Бяла чемерика ( гроска чемерика) Veratrum lobelianum Bernh

Бяла чемерика -  многогодишно тревисто растение от семейство Кремови (Liliaceae). Коренището е 5-8 см дълго, вертикално. От него се развиват многобройни, дълги и тънки корени. Стъблото е изправено до 1.5 м. високо, 1-2 см. в диаметър, цилиндрично, облистено, метличесто разклонено в го...

Прочети повече

Дилянка Valerian Valeriana officinalis L

Дилянка Valerian Valeriana officinalis L

    Официално наименование: Дилянка  Латинско наименование:   Valeriana officinalis   Други наименования: валериана, коча билка, мача трева  Описание: Дилянка е многогодишно тревисто растение от семейство Дилянкови (Valerianaceae). Коренището ...

Прочети повече

Обикновен гръмотрън Ononis spinose L

Официално наименование: Обикновен гръмотрън Латинско наименование: Ononis spinose L. Други наименования: бодлив трън, кокоши трън, милобод Описание: Гръмотрън е многогодишно тревисто бодливо растение или полухрастче от семейство Бобови (Leguminosae). Вирее из влажни лива...

Прочети повече
21 - 27 на ( 27 ) записи