Нашите СЕРТИФИКАТИ

Компания "Веселино" работи в условия на сертифицирана система за управление на качеството от 01.09.2005 г. СУК е сертифицирана и пресертифицирана от MOODY INTERNATIONAL по отношение на най-новото издание на ISO 9001 от 2008 г.

https://vesselino.com/wp-content/uploads/2017/11/sertificate2-200x300.jpg
https://vesselino.com/wp-content/uploads/2017/11/sertificate1-5-200x300.jpg
sertificate1-2
https://vesselino.com/wp-content/uploads/2017/11/sertificate1-4-200x300.jpg
https://vesselino.com/wp-content/uploads/2017/11/sertificate1-3-200x300.jpg
https://vesselino.com/wp-content/uploads/2017/11/sertificate3-200x300.jpg
https://vesselino.com/wp-content/uploads/2017/11/diplom-200x300.jpg
Диплома
https://vesselino.com/wp-content/uploads/2017/11/plaket-200x300.jpg