Шапиче ( цариче, длановка, горниче ) Alchemilla vulgaris complex *

Шапиче - многогодишно тревисто растение от семейство Розоцветни (Rosaceae). Коренището е тъмночервено до кафяво с множество тънки, нитoвидни коренчета. Стъблата са до 20 см. дълги, разклонени, често полегнали. Листата са длановидни, като долните листа са с дълги дръжки. Стъблените листа са обхващащи от стъблото. Цветовете са дребни, жълтозелени, разполовени по много в лъжесенници. Растението има слабо горчив и стипчив вкус. Цъфти през юни - юли.

В България шапиче се среща из тревистите и влажни места край реките и потоците предимно в планините над 1600 м. надморска височина.

Употребява се надземната част (Herba Alchemillae) и коренището (Rhizoma Alchemillae) на шапичето.

Стръковете се берат през юни-юли, а коренището през август - октомври. Отрязва се цялата облистена надземна част на растението по време на цъфтене. Коренищата се изкопават с коренчетата след узряване на семената.

Използва се в медицината като рано-заздравяващо средство, затягащо средство при диарии, против диабет, при стомашни колики.  Във ветеринарната медицина  коренищата се употребяват против болестта шап по добитъка.

Назад