СУХИ БИЛКИ | ЛИСТА | ЦВЕТОВЕ | СТРЪКОВЕ | КОРЕНИ | СЕМЕНА | ПЛОДОВЕ | КОРИ |  РАЗНИ | ПУДРИНАТРОШЕНИ / НАРЯЗАНИ без стъбла

 

БИЛКИ НАТРОШЕНИ / НАРЯЗАНИ без стъбла

ЛАТИНСКО НАИМЕНОВАНИЕ

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

ПЕРИОД НА СЪБИРАНЕ

КОЛИЧЕСТВА (kg)

Melissa officinalis L. Common balm Маточина
Маточината е многогодишно тревисто растение от сем. Устоцветни (Lamiaceae, Labiatae) , с приятна лимонена миризма, откъдето идва и другото и название - лимонче. Незащитен вид.
>> Виж повече
6 - 7 5,000
Mentha piperita L. (Mentha aguatica x spicata) Peppermint Мента
Лютивата мента е многогодишно културно хибридно растение от сем. Labiatae. Има разклонено и плитко подземно коренище.
>> Виж повече
5 - 8 5,000
Thymus sp. diversa Thyme Мащерка
Диворастящата мащерка е силно полиморфен вид, разпространен в нашата страна в много видове, подвидове, вариетети и форми, различаващи се по между си по размери, разклоненост и окосменост на стъблата
>> Виж повече
5 - 8 5,000
Urtica dioica L. Nettle Коприва.
Обикновената коприва е тревисто, многогодишно растение от сем. Копривови ( Urticaceae). Коренището е дълго, пълзящо и разклонено. Стъблата са до 3 м. високи, четириръбести
>> Виж повече
3 - 10 5,000

* Всяко искане (запитване), трябва да ни се предостави не по-късно от един месец преди началото на периода на събиране, посочено в колона "ПЕРИОД НА СЪБИРАНЕ".