Мурсалски чай Sideritis Scardica

sideritis-scardica    Sideritis Scardica

Мурсалски чай или така наречения пирински чай е красиво, тревисто, многогодишно  растение от сем. Labiatae. Коренището и стъблата в основата си са вдървени. Цветоносните стъбла са прави или приповдигащи се, неразклонени или разклонени, до 50 см. дълги. Листата са срещуположни, слабо назъбени или целокрайни. Долните са продълговати, тъпи с къси дръжки, стеснени към основата си, леко напилени, а горните - широко сърцевидни, приседнали. Стъблото на върха си е двуделно, като единия дял е по-широк и с основата си обгръща другия по-къс и по-тъп дял. Цялото растение е беловлакнесто, покрито с белезникав пух.

Мурсалският чай цъфти през юли - септември. Съцветията запазват красотата си продължително време и след прецъфтяването.

У нас мурсалски чай се среща по сухите, каменливи, варовити места на планините, от 1400 до 2200 м. надморска височина. Вирее добре на леки, пропускливи, варовити почви. Размножава се чрез семена.

Използват се: Връхните дялове на стъблата, заедно с листата и цветовете мурсалския чай. (Herba Sideritis Scardicae). Бере се през юни-август. Като се берат цялата облистена надземна част на растението по време на цъфтене, като се отстраняват случайно попадналите примеси.

Мурсалския чай съдържа 22 микроелемента и минералите (Na, K, Zn, Mg, Ca, P, Si, Al, Fe, Cu, Se, S и др.), етерични масла, феноли и малко количество кофеин.

Употребява се в народната медицина като омекчително средство при кашлица, бронхит, и простуда за отделянето на храчките. Чаят се препоръчва от лекарите да лекуват респираторни заболявания, също и при заболявания на урината и простатата.

Билката на Sideritis Scardicae има доказано антимикробно и антивирусно въздействие. Значителното съдържание на флавоноиди може да ви помогне да осигурите защита срещу различни заболявания, като допринесете за цялостната антиоксидантна защитна система на човешкото тяло. Епидемиологичните проучвания показват, че приемането на флавоноид е обратно свързано със смъртността от коронарна сърдечна болест и с честотата на сърдечни пристъпи.

През последното десетилетие мурсалският чай се превръща в обект на интерес във все по-интензивното търсене на природни ал-
тернативи в терапията на различни заболявания. Настоящият обзор разглежда трудове от множество бази данни и акцентира върху
потенциала на билката в терапията на болести на централната нервна система.

Характеризира се с високи антиоксидантни
свойства и богат състав на полифенолни съединения, терпеноиди, фенолни киселини. Антиоксидантата активност на биологично ак-
тивните вещества се постулира като основна полза от полифенолна диета в терапията на невродегенеративни заболявания. Представени са ефектите на някои от основните флавоноиди и органични киселини в композицията на чая като монопрепарати – апигенин, лутеолин, ферулова и хлорогенова киселина.

>> Назад