Синя метличина Centaurea cyanus L.

cornflower

Синя метличина е едногодишно или двугодишно красиво тревисто растение. Коренът е вертикален с множество разклонения. Стъблото е до 60 см. високо, изправено, влакнесто, ръбесто и в горната си част разклонено. Листата са последователни, почти зелени. Кошничките са едри около 3 см. в диаметър с тъмно небесносини  цветове. Цъфти през май-септември.

В България синя метличина се среща като плевел из житните посеви, по тревисти и каменисти места. Размножава се чрез семена. Употребяват се стръковете и цветните кошнички (Herba at Flores Cyani). Стръковете се берат юли - август, а цветните кошнички: юни - август. За стръковете се отрязва цялата  облистена надземна част на растението по време на цъфтенето.  От цветните кошнички се берат или само периферните езичести цветчета или цялата цветна кошничка по време на пълното и разцъфтяване. Първо се отрязва цялата надземна част и след това се откъсват цветчетата.

Използва се в медицината като пикочогонно средство, а в сапунената промишленост се използва маслото от плодовете. С цветовете се боядисват вълна и памук в син цвят. В по-големи дози е отровно!

Обратно към ЦВЕТОВЕ