Змийско мляко ( брадавично цвете ) Chelidonium majus L.

Змийско мляко

Змийско мляко - многогодишно тревисто растение от семейство Макови (Papaveraceae). Коренището е многоглаво, кафеникаво отвън, жълто отвътре, слабо разклонено. Стъблото е полегнало или изправено, в горната си част разклонено, обикновено голо до 80 см. високо. Листата са нежни, неравномерно и едро нарязани. Приосновните листа са сравнително едри с дълги дръжки,  а стъблените са по-дребни, с къси дръжки. Връхните листа са почти приседнали. Цветовете са събрани по 4-5 в съцветия. Семената са многобройни, дребни с гребеновиден придатък. При нараняване растението отделя оранжевожълт млечен сок. Цъфти през май - юни.

В България се среща по влажните сенчести места в горите, около жилищата, градините и  изоставените места, без черноморието.

Използвам се стръковете (Herba Chelidonii). Бере се май -юли, до септември може да се бере и втора реколта. Събира се цялата надземна част на растението по време на бутонизацията. Тогава тя съдържа най-много алкалоиди. Отрязва се стъблото на 2-3 см. над земята. Изсушените стръкове с змийско мляко се състоят от стъбла с листа, цветове, и тук там плодове в различни стадии на развитие. Миризмата е характерна, слабо наркотична, дразнеща,а  вкусът е горчив.

В медицината се използва за получаване на болкоуспокояващи и противогърчови лекарствени средства, при кожни заболявания, за лекуване на брадавици, при лечение на кожна туберколоза.

Назад